latinica

СТУДКОН (Наука и студенти)

Пише: Исидора Јакшић (Филозофски факултет у Нишу, Департман за српски језик)


Прва студенстка конференција СТУДКОН (Наука и студенти) одржана је 13. и 14. новембра 2015. године, на Филозофском факултету у Нишу, у оквиру научног скупа НИСУН 5. Ова конференција одржана је поводом 25 година постојања Савеза студената Филозофског факултета у Нишу. Терет организације поднело је осамнаесторо студената, који су имали свесрдну подршку декана проф. др Горана Максимовића и Савеза студената.
Конференција СТУДКОН била је међународног карактера, те су учесници били студенти из Скопља, Бање Луке, Новог Сада, Крагујевца и из Ниша. Сама конференција била је подељена у три сесије из области лингвистике, књижевности и друштвених наука, односно историје и филозофије. Теме радова које су излагане на самом скупу биле су разноврсне и веома интересантне. Из лингвистике су биле заступљене следеће области: лексикологија, фонетика и фонологија, акцентологија, морфологија, синтакса, усвајање страног језика и сл. Студенти су на занимљиве и креативне начине приступили овим темама, износећи неке интересантне ствари које се тичу нпр. усвајања страног језика у зависности од социо-културолошких аспеката, бавили су се позајмљеницама, акцентима на дијалекатском говорном подручју и сл., као што се може видети из назива неких излагања: Вода у бугарској фразеолоји, Проблеми на пољу фонетике приликом учења српског језика, Социо-културолошките разлики – причина за тешко усвојување на странската литература, Wh-extraction of arguments and adjuncts on factive and non-factive constructions in Serbo-croatian итд. Теме из књижевности такође су биле веома интересантне и обухватале су различите жанрове, епохе, поетичке проблеме, теорију читања, обраде ликова и тема у појединим делима. Неке од тема биле су: Сервантесова имплицитна поетика у новели „Стаклени лиценцијент“, Женски ликови у прози Ива Ћипика, Паралелно читање Камијевог „Странца“ и Даудовог „Мерсоа, контра-истраге“, The American dream in The Great Gatsby. Друштвена сесија имала је разноврсна излагања и обухватала је разне историјске теме и фолозофска разматрања, што показују неке од тема: Исламизација у рударским пределима Србије и Босне у првом веку османске владавине, Усаглашеност васпитних стилова и (не)компетентно родитељство, (Ин)конгруенција појма једног у елејској филозофији итд.
Излагања студента била су веома занимљива и због презентација визуелно интригантна, али и стручна, чиме су студенти показали да се могу изборити са крупним научним проблемима. Слушаоци ових излагања били су у прилици да поставе питања, искажу сопствена запажања, дају коментаре на излагања. Након целодневних излагања, учесници СТУДКОН-а и НИСУН-а имали су заједничко дружење и на вечери, у пријатној и опуштеној атмосфери. 
Дакле, може се приметити да је идеја студената Филозофског факултета уродила плодом у виду организовања конференције међународног карактера. Велики број учесника са разних страна показао је да се студенти широм региона интересују за разноврсне теме. Ово је била прилика да се студенти упознају, размене своја знања и искуства, као и идеје о будућем раду, укажу на различите начине посматрања одређених проблема, супротставе своја схватања, покрену дискусије, те учине своја излагања живљим и динамичнијим. 
Идеја организатора је да ова студентска конференција буде само прва у низу и да у будућности настави да се организује са још већим бројем учесника и са више тематских подручја. Надамо се да ћемо вас већ следеће године известити о новој студентској конференцији!


Powered by Bullraider.com