latinica

СтуЛиКон 2013

Пише: Инес Цебовић (Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу)

 

Друга студентска лингвистичка конференција СтуЛиКон одржана је у раздобљу од 3. до 5. свибња 2013. године на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу захваљујући Организацијском одбору конференције који су чинили студенти Одсјека за лингвистику. Идејни зачетници овакве врсте студентске регионалне конференције били су студенти Београда који су 2011. године успјешно организирали први СтуЛиКон. Конференција је била намијењена студентима преддипломског и дипломског студија из земаља регије (Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Србија, Словенија и Македонија). Од свеукупног броја пристиглих радова одабрано је 76 радова из подручја фонологије, морфологије, синтаксе, семантике, анализе дискурса, лексикологије, фразеологије, социолингвистике, примијењене лингвистике, дијалектологије, рачуналне лингвистике, повијести и филозофије језика. Превладавали су студенти из Србије и Македоније, али конференцији су допринијели и студенти из Словеније и Бугарске. Конференција је била отворена за све заинтересиране слушатеље.
Други по реду СтуЛиКон свечано је отворен 3. свибња уводним ријечима декана Филозофског факултета, прочелника Одсјека за лингвистику и Организацијског одбора конференције. Слиједило је пленарно предавање професорице др. сц. Аните Пети Стантић назива „Ми лајкаш статус?: Језик младих и суставност промјена“.  Остатак дана прошао је уз предавања студената која су била тематски подијељена у секције. Друго пленарно предавање првога дана конференције одржао је професор др. сц. Мате Каповић својим излагањем „Језик и конзервативизам“. Завршетак првог дана конференције обиљежен је домјенком за студенте и слушатеље конференције тијеком којег су размијењена стручна мишљења, али и стечена нова познанства и пријатељи. У суботу  4. свибња одржана су два пленарна предавања: јутарње предавање професора др. сц. Николе Љубешића назива „Веб корпуси“ и поподневно излагање гдје су представљени пројекти Завода за лингвистику Филозофског факултета у Загребу. Након студентских излагања, професорских предавања и заједничког конференцијског ручка завршио је и други дан конференције. Посљедњег дана, 5. свибња, послушали смо преостале секције и Друга студентска лингвистичка конференција службено је дошла своме крају.
Драго нам је да можемо рећи да је конференција добила много позитивних коментара, како у аспекту организације, тако и у аспекту тематских секција. Такођер је отворен простор за будућу регионалну сурадњу. Успјешност конференције потакла је и студенте у Сарајеву на организацију сљедећег СтуЛиКона 2014. године.

Powered by Bullraider.com