latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Анамарија Сореску Маринковић и др Моника Хуцану: Румунски варијетети у језичком пејзажу Србије Где год да се налазимо данас, окружени смо натписима: имена улица, продавница или зграда, натписи на споменицима, путокази, билборди, графити, итд. Сви ови видљиви натписи изложени на јавним местима чине језички пејзаж (ЈП) одређене области или територије. ЈП представља сцену на којој се јавни живот друштва одвија и, као такав, игра кључну социо-симболичку улогу. Истраживање језичког пејзажа је релативно нова област коју чини неколико академских дисциплина, као што су примењена лингвистика, социолингвистика, антропологија, социологија, психологија и културна географија.Полазећи од теорије плурицентричних језика, фокусираћемо се на присуство румунског језика и његових недоминантних варијетета у језичком пејзажу Србије. У Војводини, румунски је један од шест званичних језика Аутономне покрајине, предаје се у школама, користи се у штампаним и електронским медијима, а натписи на стандардном румунском, као и на локалном варијетету, честа су појава: на државним институцијама, на... Read more
Др Јасна Влајић-Поповић: Зашто је новац нов - пример прецизирања једне наизглед јасне етимологије Предавање има за циљ да понуди мали приказ методологије етимолошких истраживања. За пример је узет случај када једна реч, наизглед јасног порекла, заправо нема поуздане етимологије јер није прецизно утврђено – нити чврстим аргументима претпостављено – не само када и где, већ ни како је (нити зашто, под којим околностима), она настала. Овде се разматра реч новац.Термин новац је именица недвосмислено изведена од придева нов, али то није довољно рећи о његовом пореклу да би он био заиста етимологисан.  Преиспитивање почиње тако што се прво излажу постојећа тумачења, и за свако од њих образлаже зашто не стоји.Затим се евидентирају расположиве лексикографске потврде и утврђује њихова хронологија и географска дистрибуција. Утврђује се да је реч посведочена само још у словеначком и бугарском језику, али у ограниченој употреби – чему њихови етимолошки речници не поклањају пажњу. То, као и чињеница да оваква творба термина нема ономасиолошке паралеле у другим језицима – ни словенским ни... Read more