latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Биљана Бабић: Унутарјезичке грешке на почетним нивоима учења српског језика као страног Предавање је посвећено анализи грешака забележених у писменим саставима студената полазника почетних курсева српског језика као страног (на нивоима А1 и А2). Састоји се из четири целине. У првој се образлаже изабрани приступ и методе анализе, њени задаци и циљеви. У другој целини анализира се грађа на морфолошком нивоу, тачније – грешке у грађењу глаголских облика (оних који се уче на почетним нивоима). Трећу целину чине грешке на морфолошко-синтаксичком нивоу: неправилна конгруенција између субјекта и предиката (глаголског и именског). У четвртој целини излаже се грађа на морфолошко-синтаксичко-семантичком нивоу: грешке у употреби облика номинатива именица уз глаголе. Од почетка до краја утврђује се које су то грешке заједничке већем броју студената, без обзира на њихов први језик, и које од њих настају под утицајем самог српског језика, одн. његове структуре – дакле, које су од њих грешке унутарјезичког карактера.Писана продукција страних студената пореди се са стандардним српским... Read more
Др Мирјана Мирић: Балканске црте у тимочком и лужничком говору Тимочки и лужнички говори спадају у говоре призренско-тимочке дијалекатске области. Одликују их бројне морфо-синтаксичке карактеристике које ове говоре чине балканизованим (између осталих, поједностављен падежни систем, употреба заменице у дативу са присвојним значењем, аналитички компаратив, постпозитивни одређени члан, губљење инфинитива и замена финитном комплементацијом, балкански velle-футур, употреба имперфекта и аориста). Наведене црте представићемо на узорку грађе из тимочких и лужничких говора која је похрањена у Дигиталном архиву Балканолошког института САНУ. Посебно ћемо се осврнути на процес граматикализације маркера будућег времена и изостављања комплементизатора, као истакнуте одлике језика и дијалеката Балканског језичког савеза. Др Мирјана Мирић је научни сарадник Балканолошког института САНУ. Read more
Др Бојана Дрљан: Специјални језички поремећај Специфични језички поремећај (СЈП) карактерише кашњење или абнормалност у  развоју експресивних и/или рецептивних језичких способности уз одсуство општег когнитивног дефицита, аутизма, слушних оштећења, социјалних и емоционалних поремећаја и тешке срединске депривације.Истраживања су показала да, иако се код деце са СЈП могу јавити патолошки обрасци у развоју језика, они нису типични за ову децу. Наиме, у литератури постоји сагласност да СЈП представља поремећај који предоминантно карактерише кашњење у развоју језичких способности уз могуће испољавање грешака који нису типични за децу млађег узраста.У сврху бољег разумевања одложеног језичког развоја код деце са СЈП, у првом делу предавања биће обрађен развој формалне језичке структуре и прагматских способности код деце типичног језичког развоја. Други део предавања биће посвећен дефиницији самог поремећаја, могућим узроцима, преваленци и детаљној обради клиничке слике СЈП. Детаљна обрада клиничке слике поремећаја обухвата дефиците... Read more

We would like to inform you that the Eötvös Loránd University’s Institute of Slavonic and Baltic Studies will be holding on 25-26th April 2013 its 3rd Conference for Young Slavists in Budapest.

The conference is an opportunity for students and PhD candidates to present their work. Our aim is to provide the possibility for young students and researchers in the fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and present their new findings in these topics. For these reasons we are inviting students and members of Slavonic departments in Hungary and from abroad.

Presented works will be published online in a scientific journal. The organizers of the conference retain the right to modify (after consultation) the content of the work or to deny publication if the work does not meet the academic standards concerning its form, content or style.

The participants will give a presentation within maximum 15 minutes. The applicants will be given a deadline to submit their applications which should contain an abstract of the presentation. These can be submitted to the organizers in any Slavonic language. The working language of the conference is any Slavonic language. The sessions will be headed and coordinated by the students of our University.

The deadline for application is 15th March, 2013.

We would kindly ask those willing to participate to submit the application form provided with this invitation electronically to Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. within the given deadline. You will be provided with a notification via e-mail that your application has been received.

The applicants will be informed whether their topic and application has been accepted by 25th March 2013. The participants will receive the official and detailed programme of the conference by 15th April 2013.

This year’s novelty is that participants at the registration are also bound to hand their work in electronic forms (MS Word and PDF – both compulsory) and one printed copy as well. There are no space limitations.

We would like to declare that we do not posses the capacity to reimburse any travel, accommodation and food related expenses. For questions regarding possibility of accommodation the person in charge is our student Péter Vékony ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ). The participation at the conference is free of charge.