latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Највећи лингвиста свих времена је:

Фердинанд де Сосир - 23.9%
Ноам Чомски - 37%
Вилијем Лабов - 4.3%
Едвард Сапир - 2.2%
Дејвид Кристал - 10.9%
Роман Јакобсон - 6.5%
Леонард Блумфилд - 0%
Вилхелм фон Хумболт - 6.5%
Николај Трубецки - 8.7%
Реј Џекендоф - 0%

Total votes: 46
The voting for this poll has ended on: 31 дец 2013 - 00:00
Previous Next
Како постати члан понедељак, 21 јануар 2013 16:38
Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Ана Ранђеловић: Лингвистичка терминологија код Срба у 19. веку четвртак, 10 новембар 2016 22:16
На овом предавању бавићемо се анализом предстандардног и стандардног лексикона, тематски ограниченог на лингвистичку терминологију регистровану током 19. века у граматикама, уџбеницима, уопште делима научног, публицистичког и есејистичког карактера са филолошким контекстом.Примарни циљ нашег истраживања био је да се системски прикупи, хронолошки прикаже и опише лингвистичка терминолошка грађа, што представља неопходну базу на основу које би се могао саставити речник језикословних термина у 19. веку.Ексцерпирали смо укупно 127 дела (граматике, специјализоване лингвистичке уџбенике и монографије о језику, буквари, правописи и дела научног, публицистичког и есејистичког карактера – чланци, полемичке расправе, писма и предговори појединих издања у којима се расправља о лингвистичким питањима) 42 аутора, која су објављивана од 1801. до 1894. године. Из наведеног материјала ексцерпирано је око 3.500 терминолошких јединица, од којих смо анализу издвојили 1.092 термина из лингвистичких... Read more
Др Ана Голубовић: Библиографије из области лингвистике уторак, 29 новембар 2016 13:30
Библиографије везане за област лингвистике се могу поделити на текуће и ретроспективне, као и на предметне (тематске) и персоналне библиографије. У српској културној средини објављиване су као засебне монографске публикације, у оквиру зборника радова и у научним и стручним часописима.Библиографије из области лингвистике појавиле су се у српским периодичним публикацијама у првој половини XIX века. Настанком уже спецификованих стручних гласила и профилисаних научних, филолошких и лингвистичких часописа на међи XIX и XX века омогућен је развој и континуирана израда библиографија из области науке о језику. У часописима попут Гласника Српске академије наука и уметности, Јужнословенског филолога и Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор библиографије из области лингвистике се објављују редовно током више од сто година.Значајно место заузимају монографије из едиције Библиографије у издању Матице српске, које прате научне радове из области русистике у периоду од 1945. до 2000.... Read more