latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Маја Миличевић Петровић: Колико је (не)стандардан језик друштвених мрежа? Комуникација посредована рачунаром, у коју спада и језик друштвених мрежа, често се оптужује за негативан утицај на стандарднојезичку норму, па чак и за „кварење“ језика. Циљ овог предавања је да на примеру друштвене мреже Твитер (https://twitter.com) илуструје одступања од стандарда која су уобичајена за српски језик, али и да истражи степен њихове раширености и опише околности у којима се јављају. Наиме, иако су нестандардни елементи присутни у комуникацији на Твитеру, темељнија анализа показује да они чине њен мањи део и нису насумични, већ систематични и условљени специфичним комуникативним околностима и посебним функционалним стилом који комбинује одлике говорног и писаног језика.Анализа је заснована на електронском корпусу Serbian Twitter training corpus ReLDI-NormTagNER-sr 2.1 (http://hdl.handle.net/11356/1240), који садржи 3.750 твитова објављених у периоду од 2013. до 2015. године. Поред изворних текстова, корпус садржи и информације о основном облику и морфосинтаксичким... Read more